پرده سرا آریا
نمایندگی زبرا لوتوس
پرده سرا کارن
نصاب پرده حمید احمدی
نصاب پرده سعید احمدی
خیاط پرده آریا
لوازم پرده آیلار
نمایندگی قاب پرده آنتیک